begin FAQ - czyli odpowiedzi na kilka pytań dla niewtajemniczonych

Niżej zamieszczony FAQ jest owocem moich odpowiedzi na wiele ustawicznie powtarzających się pytań, zadanych mi w ciągu ostatnich kilku lat na grupach dyskusyjnych oraz na priva, które pośrednio bądź bezpośrednio były związane z zagadnieniem dotyczącym tzw. błędu "begin".

(Ostatnia modyfikacja: 2006.01.07)

1. Dlaczego nie widzę zawartości niektórych listów i artykułów?

Jeśli posługujesz się programem np. Outlook bądź Outlook Express, to winnym tego stanu rzeczy jest istniejący w tych programach od ich powstania błąd opisany dokładniej w podanych wyżej odsyłaczach na stronach ich producenta w sekcji "More information". Ważny jest także zamieszczony tam komentarz (status) tych artykułów, który w oryginale brzmi: "Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article." Znając odrobinę historię można by go w bardzo swobodnym tłumaczeniu ująć jako: "Od bardzo dawna wiemy o tej dziurze w naszych programach, ale świadomie olewamy ich użytkowników, bo nie opłaca nam się na razie tego poprawiać".

2. Kto jest odpowiedzialny za to, że nie mogę przeczytać w OE artykułów zaczynających się od "begin"?

Najczęściej Ty sam. Za świadome używanie wadliwego programu, o którym powszechnie wiadomo, że posiada takie a nawet znacznie bardziej niebezpieczne błędy, zwłaszcza gdy możesz bezpłatnie zamienić go na inny, znacznie lepszy - całkowitą odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba decydująca o dalszym użytkowaniu takiego programu. Podobnie jak w życiu, gdzie za wypadki spowodowane świadomym używaniem wybrakowanych narzędzi, odpowiedzialność ponosi osoba bezpośrednio ich używająca bądź nakazująca (o ile istnieje taka usankcjonowana relacja) innym ich użycie.

3. Dlaczego firma Microsoft nie poprawiła tego błędu od tak długiego czasu?

Dobre pytanie, choć winno ono zostać skierowane nie do mnie a do kompetentnego działu firmy Microsoft. Na podstawie znanych faktów i obserwacji można powiedzieć, że jawna polityka tej firmy dotycząca wsparcia szeregu jej programów pozostawia wiele do życzenia, a Outlook Express nie jest wcale jedynym, którego klienci i ich sugestie pozostają bez należytego odzewu i reakcji.

4. Czy prawdą jest, że osoby używające "begin" to trolle?

Nie, nie jest to prawdą. Takie twierdzenie świadczy wyłącznie o braku elementarnej wiedzy i sporej niekompetencji osób tak twierdzących. Działania trolla używającego "begin" byłyby sprzeczne z definicją samego trolla i tym co ma on na celu trollując w ściśle określony sposób.

5. Czy "begin" to jedyny błąd programu Outlook Express?

Niestety nie. Outlook Express zawiera wiele świadomie niepoprawionych przez jego producenta błędów, przy czym niektóre z nich, prócz luk w samym bezpieczeństwie, mogą prowadzić nawet do całkowitej utraty Twojej poczty elektronicznej oraz baz artykułów news. Błędy te są z czasem poprawiane, ale ilość, tempo i skuteczność ich eliminowania w dobie powszechnie i bezpłatnie dostępnych znacznie lepszych i wszechstronniejszych mailerów i czytników firm trzecich, stawia pod wielkim znakiem zapytania sensowność dalszego świadomego wykorzystywania tak niedorobionego i ryzykownego programu jakim jest np. OE.

6. Czy jest uniwersalny sposób aby móc czytać artykuły i listy z "begin"?

Tak. Uniwersalnym i jak dotąd najlepszym sposobem definitywnego rozwiązania tego problemu (a przy okazji kilku znacznie groźniejszych), jest zmiana czytnika/mailera na lepszy. Istnieje wiele czytników i mailerów uchodzących całkiem zasadnie za znacznie bezpieczniejsze, wygodniejsze, wszechstronniejsze... od OE. Ich kompleksowe porównanie możesz znaleźć tutaj, natomiast dla platform innych niż system operacyjny Windows tutaj.

7. Jak mogę odczytywać artykuły i listy wywołujące ten błąd w OE, zanim jego producent poprawi ten błąd?

Nie chcę Cię martwić, ale analizując historię OE i okres jego bytności na rynku oraz rzetelnie poprawiane w nim od tego czasu błędy (nie licząc brutalnego wyłączania niektórych opcji czy wyraźnego pogarszania funkcjonalności programu), wygląda na to, że jego producent pozostawił Cię na pastwę losu i nigdy całkowicie skutecznie nie poprawi tego błędu.

Partyzanckich metod jest kilka, ja polecam Ci jednak gorąco tę, która rozwiązuje ten i inne, większe problemy OE definitywnie, a nie jest tylko kolejną próbą ich sztucznego obejścia. Masz ją wyjaśnioną w poprzednim pytaniu, więc powiem krótko, że jest to zmiana czytnika/mailera na znacznie lepszy niż reprezentuje sobą OE. Pociągnie to za sobą zapewne zmianę kilku Twoich przyzwyczajeń, ale sam się szybko przekonasz, że było warto.

Istnieją też metody-protezy, ale jak to z protezami bywa, używanie ich jest często niewygodne i nie zapewnia pełnej funkcjonalności, a może rodzić kolejne problemy. Poniżej kilka innych sugestii możliwych rozwiązań:

a) Zastosowanie Hamstera i jego skryptów (i znów Hamster okazuje się nieoceniony).

b) Modyfikacja bibliotek systemowych, w szczególności inetcomm.dll.

c) Użycie programu OE Patch.

d) Rady producenta OE zawarte na tej stronie będą Ci niestety średnio przydatne, bowiem dotyczą działań po stronie nadawców wiadomości, podczas gdy za błąd i jego konsekwencje odpowiedzialny jest wyłącznie odbiorca, świadomie używający wadliwego czytnika/mailera.

e) Użycie proksy OE Firewall (obecnie OE PowerTool).

f) Doraźnie w OE możesz używać kombinacji klawiszy Ctrl+F3, która spowoduje wyświetlenie tzw. podglądu RAW danej wiadomości, wraz z kluczami i ich zawartością z jej nagłówka.

8. Czy błąd z "begin" dotyczy także programu Outlook?

Tak. Program Outlook korzysta z części tych samych wadliwych bibliotek co powoduje, że niektóre błędy dotyczące OE dotyczą także i jego.

9. Jak robisz takie wrotki z "begin"?

Moje wrotki nie są generowane na poziomie samego czytnika ani mailera. Do poczty i artykułów generuje je i wstawia automatycznie odpowiedzialny za to serwer wysyłkowy. W tym wypadku jest to Hamster i jego skrypty odpowiadające bezpośrednio za analizę wysyłanych listów i artykułów.

10. Dlaczego nie mogę nigdzie znaleźć skryptu do Hamstera generującego takie wrotki?

Prawdopodobnie dlatego, że z tego co mi wiadomo jedyny taki skrypt jest mojego autorstwa a ja nigdy nie oferowałem go publicznie na swojej stronie dla szerszego gremium.

11. Czy mogę otrzymać od Ciebie taki skrypt, a jeśli tak to co muszę w tym celu zrobić?

Najczęściej wystarczy napisać na właściwy adres e-mail we właściwym formacie prośbę o jego przesłanie. Uprzedzając kolejne pytania dodam, że ten skrypt nie będzie przeze mnie dodatkowo wspierany a odpowiedzialność, za jego poprawne użytkowanie i dopasowanie go do specyfiki posiadanego czytnika/mailera całkowicie spoczywa na jego użytkowniku.

12. Czy ja też mogę używać wrotki zaczynającej się od "begin"?

Tak. Możesz używać czegokolwiek, bylebyś tylko brał na siebie zawsze całkowitą odpowiedzialność za własne działanie i postępowanie.

13. Jak mogę uzyskać automatycznie taką wrotkę w swoim programie?

Wrotkę taką możesz uzyskać w każdym mailerze oraz czytniku, który pozwala na zdefiniowanie zawartości i formatu wrotki Twoich odpowiedzi. Ja osobiście stosuję do tego zupełnie inną metodę (patrz pytanie 9), która wprowadza do niej pewien element losowości. Ogólnie metoda ta może zostać wykorzystana także z programami nie pozwalającymi na swobodne definiowanie własnej wrotki (np. OE).

14. Dlaczego niektóre Twoje artykuły są w OE widoczne a niektóre nie?

Najogólniej - i bez zbędnego wdawania się w technikalia problemu - mówiąc, determinuje to pewna specyfika błędu w OE, która sprawia iż wrotki zaczynające się od podciągu "^begin 8 " lub "^begin 9 " są inaczej w nim interpretowane niż te pozostałe o cyfrach z zakresu 0-7. Przy czym symbol "^" oznacza w nich początek nowego wiersza. Jako, że o konkretnej cyfrze z przedziału 0-9 decyduje już wybór pseudolosowy serwera, przeto część moich artykułów posiadająca w rozpatrywanym miejscu cyfry 8 i 9 jest dla OE widoczna, a wszystkie pozostałe mające 0-7 nie są.

15. Niektórzy używają zamiast cyfry dwóch znaków odstępu i ich wiadomości także nie są widoczne. Dlaczego?

Podobnie jak w poprzedniej odpowiedzi nie wdając się w technikalia, determinuje to pewna specyfika tego błędu w OE. Zajrzyj do sekcji "More informations" odsyłaczy z pytania pierwszego.

16. Dlaczego nie widzę tylko Twoich artykułów a teksty wszystkich innych osób są dla mnie widoczne?

Nie jest to niestety prawdą. Jest to wyłącznie kwestia przyjęcia właściwej skali. Jeśli czytujesz wyłącznie jedną grupę (tym bardziej gdy sporadycznie), a na dodatek grupa ta ma dość wąski i specyficzny profil, co tym samym determinuje skąpe grono osób do niej piszących, to Twój obraz jest mocno zafałszowany. Zdaj sobie sprawę, że czytasz na niej artykuły pochodzące tylko od kilku, kilkunastu czy maksymalnie kilkudziesięciu osób. Biorąc pod uwagę różne hierarchie grup Usenetowych, wszystkie te osoby razem wzięte nie stanowią nawet dziesiątej części promila pozostałych piszących. Jak sam widzisz, w tak zawężonej skali może się to jedynie tak Tobie wydawać, nie mniej nie stanowi większego problemu znalezienie w Usenecie wielu innych osób, których artykuły także nie będą dla Ciebie widoczne.

17. Czy czytnik grup wbudowany w Operę też nie wyświetla poprawnie takich artykułów?

Tak, czytnik Opery także posiada podobny błąd, choć bazując na faktach historycznych sadzę, że w przeciwieństwie do OE ten w Operze zostanie jednak znacznie szybciej poprawiony niż ten w OE.

18. Czy Twój "begin" ma jakiś związek z tym, że programujesz np. w Pascalu lub Delphi?

Po części tak.

19. Po co ludzie używają w taki sposób "begin"?

Myślę, że ogólną odpowiedź w ujęciu mikroskali można by naświetlić na następującym przykładzie. Każdy człowiek ma pewną osobowość a tym samym łatwo zauważyć w życiu codziennym tendencję (skądinąd znacznie bardziej wyraźną u płci pięknej) do wyróżniania się czymś z grupy pozostałych osób. Przyjmując za plac dalszej analizy bal Sylwestrowy w ekskluzywnym lokalu, takim czymś jest najczęściej wygląd zewnętrzny uczestniczących w nim osób. Podejrzewam, że jeśli jesteś kobietą, bardzo źle byś się czuła na takim balu, gdyby dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że kilka z jego uczestniczek ma na sobie wieczorową kreację do złudzenia przypominającą tę rzekomo niepowtarzalną, którą Ty z entuzjazmem założyłaś właśnie dziś na ten bal. Podobnie jest także u osób pisujących do grup dyskusyjnych a mających już jako takie w tym temacie rozeznanie i doświadczenie. Ich własna niepowtarzalna wrotka czy stopka (sygnaturka, sig) jest tu często odpowiednikiem Twojej wyszukanej czy nawet prowokacyjnej kreacji, która miała odróżniać lub wyróżniać Cię spośród pozostałych uczestniczek balu. Najważniejsze jednak w tym jest to, by sygnaturka taka czy też wrotka były zgodne z nakładanymi na cały artykuł wymogami. Jeśli je spełniają, to nie ma powodów by ich nie używać.

20. Dlaczego "begin" jest dla niektórych takim problemem? O co tyle hałasu? Nie rozumiem tego.

Wcale Ci się nie dziwię, ja też kiedyś tego zupełnie nie rozumiałem. Dziś już to rozumiem, więc podzielę się z Tobą moją wiedzą. Kluczowym aspektem tej odpowiedzi będzie zrozumienie faktu, że w istocie to nie sam "begin" jest dla tych osób problemem. Okazało się bowiem, że głównym, acz często nieuświadomionym i skrzętnie ukrywanym przez nie problemem jest - ich nieodpowiedzialność! Świadome przyznanie się (choćby już tylko przed samym sobą), do używania wadliwego narzędzia mając inne - bezpłatne i lepsze do wyboru, nie jest wcale takie proste ani łatwe. Wymaga wiele wewnętrznej odwagi, odpowiedniego poczucia własnej wartości, dojrzałości i umiejętności ponoszenia konsekwencji własnych decyzji oraz pełnej za nie odpowiedzialności. W szczególności odpowiedzialności za własne lenistwo, egoizm, krótkowzroczność i wygodnictwo. Znacznie łatwiej przecież powiedzieć komuś: "ty jesteś be a ja cacy", niż samemu przejąć całkowitą odpowiedzialność za swoje problemy i świadomym, konstruktywnym działaniem zmienić niewygodny stan rzeczy.

21. Czy to prawda, że Twoje artykuły zawierające "begin" są zgodne ze wszystkimi technicznymi wymogami obowiązującymi w polskiej hierarchii Usenetu?

Tak. Chyba, że eksperymentuję z jakimś czytnikiem i popełnię ewidentny błąd.

22. Czy mogę nie czytać artykułów zawierających "begin"?

Oczywiście! W Usenecie nie ma żadnego przymusu dotyczącego obowiązku czytania czegokolwiek (upraszczając - poza Netykietą), tak więc możesz nie czytać dowolnie wybranych przez siebie artykułów.

23. Jak mogę zrobić aby nie widzieć artykułów czy listów zawierających "begin"?

Tu sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosta choć taką wcale nie jest. Aby móc świadomie nie widzieć artykułów czy listów zawierających "begin", należy dysponować czytnikiem czy mailerem mającym możliwość filtrowania treści przyjmowanych wiadomości na podstawie odpowiednich ciągów znaków, fraz czy też tzw. wyrażeń regularnych. Odpowiednie utworzenie w nim filtra wiadomości pozwoli osiągnąć Ci oczekiwany efekt. Dla czytników i mailerów nie posiadających takiej funkcjonalności istnieje możliwość posiłkowania się skądinąd doskonałym programem jakim jest Hamster. Ten personalny serwer poczty i artykułów, za pomocą swoich skryptów pozwala m.in. na niemal dowolną automatyczną "obróbkę" odbieranych wiadomości przed ich dostarczeniem do mailera czy czytnika. Zakres dostępnych w nim możliwości jest olbrzymi, a determinować go będą, głównie Twoje własne pomysły i umiejętności algorytmizowania ich na prawidłowo działające skrypty Hamstera.

24. Skoro "begin" jest dozwolony, to dlaczego niektórzy Cię za to piętnują i wypisują takie niestworzone rzeczy?

Bo prawda jest dla nich bardzo niewygodna lub zbyt trudna do przyjęcia i zaakceptowania. Najlepiej zapytaj ich sama, ale przedtem koniecznie przeczytaj odpowiedź na pytanie nr 20 i zdaj sobie sprawę, że Twoja popularność będzie zawsze odwrotnie proporcjonalna do ilości niewygodnych pytań, które im zadasz.

25. Co to właściwie jest "wrotka"?

Definicji mniej lub bardziej dokładnych, podobnie jak stron je zawierających jest kilka. Jeśli nie chce Ci się szukać samemu, to tutaj znajdziesz jedną z nich. Dodatkowo zawiera ona sporo innych cennych porad, dotyczących prócz strony technicznej poprawnego i estetycznego wyglądu Twoich artykułów. Dodam tylko, że wrotka nie jest obowiązkowa, ale jest zdecydowanie zalecana. Nie powinna ona przekraczać jednak objętości 3 wierszy o długości nie większej niż 80 znaków. Najczęściej nie powinna być także cytowana, chyba że w szczególnie uzasadnionych po temu przypadkach - podobnie jak sygnaturka lub w wielopoziomowych dyskusjach gdzie ułatwia identyfikację i odpowiednie przyporządkowanie cytatów.

26. Czy to prawda, że używasz "begin" w celu utrudnienia użytkownikom OE czytania swoich artykułów?

Nie. Nie jest to celem, a raczej efektem ubocznym i siłą rzeczy miewa miejsce.

27. Czy błąd "begin" jest powodem częstego nazywania przez Ciebie programu Outlook Express gniotem?

Nie. Gniot jest tu głównie pewnym pasującym skrótem myślowym, nie mniej warto pamiętać, że Outlook Express ma wiele i to znacznie bardziej groźnych i rażących błędów niż niepoprawiony błąd "begin".

28. Czy nazywając OE gniotem uważasz, że jest nim w dosłownym tego słowa znaczeniu?

Nie! Przykładowo w OE włożono wiele cennej pracy i myśli twórczej, o której nie wolno zapominać. Z drugiej strony, to jakość i efekt końcowy decydują najczęściej o przydatności i skuteczności danego narzędzia. Parafrazując, co Ci przyjdzie z faktu, że konstruktor i producent Twojego telewizora włożyli w niego tysiące godzin pracy, jeśli nie potrafi on poprawnie odebrać i wyświetlić interesującego Cię filmu, który Ty chciałbyś sobie akurat obejrzeć? Dodajmy - filmu, którego parametry emisji są całkowicie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami i normami.

29. Kiedy zmienisz swoją wrotkę?

Ona się zmienia losowo i ciągle w zakresie różnych 12-13 wariantów, z czego przynajmniej 4 nie są związane z jakimkolwiek błędem. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie w niej "begin", to jak nadejdzie na to czas. Ponieważ czas taki jeszcze nie nadszedł, to prawdziwą odpowiedzią będzie, że jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Jedni mają jedną wrotkę przez bardzo długi czas, inni zmieniają ją co tydzień. Sądzę, że maksymalnie do 2010 roku o ile Usenet i e-mail tyle wytrzyma.

30. Dlaczego zaniechałeś używania "begin" w swojej wrotce? To była fajna metoda identyfikacji osób, którym nie warto poświęcać czasu.

Jak zapewne po licznych dyskusjach na ten temat doskonale wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mam nadzieję, że tą identyfikacją nie był dla Ciebie sam fakt skarżenia się kogoś, że nie widzi moich artykułów a jedynie żenujące twierdzenia, że to ja mam coś z tym zrobić czy zmienić, bo rzekoma wina czy odpowiedzialność leży tylko po mojej stronie. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie byś sam zaczął używać wrotki z "begin". Co do mojej wrotki, to zmieniłem wyłącznie sposób działania skryptu na serwerach. Efektem tego w praktyce będzie wyłącznie inna częstotliwość pojawiania się tak skonstruowanej mojej wrotki.

31. Czy prawdą jest, że od 1 stycznia 2005 roku zaprzestałeś po 2 latach używania "begin" w swojej wrotce?

Skoro chcesz się dokładnie trzymać dat, byłoby to nie po dwóch latach, a po blisko czterech. A co do meritum pytania, to niestety nie jest to prawdą (patrz także pytanie 30).

Powrót na stronę główną

Valid HTML 4.01 Transitional